Teachers assessment

Lenka Krešáková

Lenka Krešáková
MVDr., PhD.

A / 5 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
14.03 2022

Skvele vedené prednášky, pani doktora nechŕli informácie hneď za sebou, ale dáva študentom čas spracovať čo práve povedala.