Teachers assessment

JOZEF ORGONÁŠ

JOZEF ORGONÁŠ
Ing., PhD.

A / 5 ratings

Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
27.05 2015

Jedinečne pripravené prednášky boli vždy skvelým obohatením môjho dňa. Vďaka tomuto profesorovi som porozumela viacerým témam. Je to jeden z mála profesorov, ktorí sa pripravili na naše niekedy strohé a niekedy priamo hlboké otázky ohľadom predmetu alebo celkovo preberanej témy. Pán Ing. Orgonáš má skvelý prístup ku študentom. Dokáže predostrieť vážnu látku prostredníctvom kvalitnej prípravy a vie zaujať.

Anonymous voting
02.01 2015

Ing. Jozef Orgonáš je jeden z mála profesorov, ktorý má super prístup k svojim študentom, najskôr prísny, ale na druhej strane veľmi priateľský a reálny. Jeho hodiny boli jednoznačne pre mňa veľkým prínosom. Rozhodne boli podané zaujímavou a praktickou formou. Má schopnosť odovzdať študentom myšlienku v zrozumiteľnej forme a hlavne zaujať.