Teachers assessment

Ján Kachnič

Ján Kachnič
MVDr., PhD.

B / 3 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
29.09 2016

Ste vyučujúci, ktorý dokáže zaujať svojim výkladom.