Teachers assessment

Igor Capík

Igor Capík
doc., MVDr., PhD.

D / 2 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Docent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
24.06 2022

Keby môžem dať nula hviezdiciek tak dám. Absolútne neprofesionálny prístup, na hodine dobre že nemal vyložene nohy na stole. Bavil sa snami so študentmi ako s nejakým posledným odpadom. Nenaučila som sa na jeho hodinách nič. Tak arogantneho človeka som už dlho nevidela

Anonymous voting
19.06 2016

Prednášky z všeobecnej chirurgie a anesteziológie boli úplne bez úrovne - pán docent si opieral hlavu o ruku a rozprával do dlane, čiže často nebolo rozumieť. Prednášky prefrčal, písať sa často nestíhalo. Cvičenia boli väčšinou hrozné, chcel od nás, aby sme chodili naučení vopred a rozprávali, ako sa ktorý postup robí (myslím, že najprv nám ho mali vysvetliť a ukázať). A učiť sa chirurgiu zo skrípt z roku 1994 je v dnešnej dobe smiešne. Je evidentné, že pána docenta vôbec vyučovanie nebaví, znechutil mi celý predmet. Blokové cvičenie z anesteziológie bol úplný výsmech, nechal nás samých s pacientom na kanyláciu aj intubáciu, počas operácie nič nevysvetlil. Na skúške sa vysmieval študentom do tváre, keď niečo nevedeli. Ozaj hrozný predmet so zlým vedením