Hodnotenie učiteľov

Igor Capík

Igor Capík
doc., MVDr., PhD.

D / 1 hodnotení

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Docent

Stiahnuť QR kartu

Ohodnoťte ma, prosím

Pre hodnotenie tohto učiteľa sa musíte prihlásiť!

Komentáre od Vás

Anonymné hlasovanie
19.06 2016

Prednášky z všeobecnej chirurgie a anesteziológie boli úplne bez úrovne - pán docent si opieral hlavu o ruku a rozprával do dlane, čiže často nebolo rozumieť. Prednášky prefrčal, písať sa často nestíhalo. Cvičenia boli väčšinou hrozné, chcel od nás, aby sme chodili naučení vopred a rozprávali, ako sa ktorý postup robí (myslím, že najprv nám ho mali vysvetliť a ukázať). A učiť sa chirurgiu zo skrípt z roku 1994 je v dnešnej dobe smiešne. Je evidentné, že pána docenta vôbec vyučovanie nebaví, znechutil mi celý predmet. Blokové cvičenie z anesteziológie bol úplný výsmech, nechal nás samých s pacientom na kanyláciu aj intubáciu, počas operácie nič nevysvetlil. Na skúške sa vysmieval študentom do tváre, keď niečo nevedeli. Ozaj hrozný predmet so zlým vedením