Teachers assessment

Igor Brilla

Igor Brilla
RNDr., PhD.

E / 1 ratings

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
12.04 2019

Absolútny nezáujem čokoľvek naučiť. Na otázky študentov väčšinou odpovedá napríklad: "To bolo na prednáške" alebo "To ste mali v predchádzajúcom semestri". Ešte som nestretol študenta, ktorý by s ním bol spokojný.