Teachers assessment

Eva Bocková

Eva Bocková
RNDr., PhD.

A / 1 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Výskumný pracovník - výskumník

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
07.11 2022

Pani doktorka je jedna z najmilších, najochotnejších a najústretovejších osôb na UVLF. Musím vyzdvihnúť jej priateľský a rovnocenný prístup k študentom.