Teachers assessment

Emil Pilipčinec

Emil Pilipčinec
prof., MVDr., PhD.

A / 3 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Profesor

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!