Teachers assessment

Darina Tóthová

Darina Tóthová
RNDr., PhD.

A / 2 ratings

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!