Teachers assessment

Beáta Stajančová

Beáta Stajančová
Ing.,

A / 1 ratings

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!