Teachers assessment

Alžbeta Benedikovičová

Alžbeta Benedikovičová
RNDr., PhD.

A / 1 ratings

Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!