Cestovná mapa integrácie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Vysokej školy DTI

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 1: Integrácia vysokých škôl

Project name: Cestovná mapa integrácie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Vysokej školy DTI

University: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
20

Záverečný komentár a odporúčania

Jedná sa o návrh na integráciu verejnej a súkromnej vysokej školy, takže finančné prostriedky sú oprávnené len pre jedného zo žiadateľov. Je chvályhodné, že žiadatelia uzatvorili zmluvu o partnerstve, avšak obsahovo je značne nevyvážená a všetky práva a povinnosti sú presunuté na prvého partnera.
Integračné kroky popísané v projekte sú súladné s dlhodobým zámerom týchto škôl.
Obe navrhované aktivity sú plne v súlade s cieľom výzvy, aj keď sa jedná len o predbežné kroky obmedzujúce sa na vytvorenie potrebných analýz vo viacerých oblastiach. Najdôležitejšia sa javí aktivita smerujúca k vytvoreniu cestovnej mapy integrácie zahŕňajúcej časový harmonogram.
Vzhľadom na predbežnú fázu projektu sa javí vypracovanie projektovej dokumentáciu na nový ubytovací objekt ako predčasné, naviac v situácii, keď nie je jasné financovanie samotnej výstavby.

Total points
53.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
20

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
12

Záverečný komentár a odporúčania

V cestovnej mape sa menej spomínajú záväzky k právnej integrácii spolupracujúcich vysokých škôl. Upozorňujeme, že takýto projekt bez uvedených záväzkov má v budúcnosti minimálnu až žiadnu šancu na budúcu podporu z Plánu obnovy a odolnosti (komponent 8).

Total points
52.00

Filter

Filter