Univerzita J. Selyeho - na ceste k zelenej univerzite

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Project name: Univerzita J. Selyeho - na ceste k zelenej univerzite

University: Univerzita J. Selyeho

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
18

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
24

Záverečný komentár a odporúčania

Vzhľadom na vyššiu kvalitu ostatných projektov v tejto téme a limitované finančné prostriedky neodporúčam podporiť dotáciou predkladaný projektový zámer.

Total points
64.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
18

Záverečný komentár a odporúčania

absentuje precíznejšie previazanie na dlhodobý zámer; nejasnosť prepojenia a nadväznosti vykonania štúdie uskutočniteľnosti a energetického auditu (energetický audit má podľa projektu vychádzať z niektorého z návrhov štúdie uskutočniteľnosti); nejasnosť stanovenia a reálnej využiteľnosti prvkov udržateľnej mobility (100 ks elektrických kolobežiek; 16 ks elektrobicyklov a 4 ks bicyklov) a udržateľnosť riešenia; nedostatočne rozpracované merateľné ukazovatele.

Total points
49.00

Filter

Filter