Materská škola pri UPJŠ

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 3: Materské školy pri vysokých školách

Project name: Materská škola pri UPJŠ

University: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
2

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

Požadovaná dotácia prevyšuje maximálnu možnú výšku podpory o 25 percent. Projekt je ale zmysluplný a po prispôsobení rozpočtu by mohol byť podporený. Výhodou je, že k prestavbe budovy, v ktorej sa má MŠ nachádzať, už existuje projektová dokumentácia a stavebné povolenie. VŠ má zmapovanú situáciu s počtom detí v škôlkarskom veku u svojich zamestnancov a v meste by dokázala kapacitu naplniť.

Total points
63.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
23

Rozpočet projektu
0

Hodnota projektu
32

Záverečný komentár a odporúčania

prepojenie na dlhodobý zámer vo všeobecnejšej rovine, čo však na špecifikum témy možno rešpektovať; projekt má jasne a zrozumiteľne zadefinovaný súčasný stav a cieľový stav; už vytvorené predpoklady na realizáciu, ktoré znižujú riziko neplnenia; v rozpočte absentuje rozpoložkovanie a lepšia referencia na stanovenie hodnôt - ale predovšetkým projekt nespĺňa podmienku max. dotácie (200 000 eur) v zmysle zadania výzvy.

Total points
57.00

Filter

Filter