Návrh systému podpory budovania kompetenčného profilu vysokoškolských učiteľov

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov

Project name: Návrh systému podpory budovania kompetenčného profilu vysokoškolských učiteľov

University: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
20

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

Vzhľadom na podmienky výzvy, ktorá stanovuje, že v tejto téme bude podporený iba jeden projekt a kvalitu ostatných projektov, neodporúčam podporiť predložený projektový zámer.

Total points
73.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
16

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
15

Záverečný komentár a odporúčania

nedostatočne objasnenie rozšírenia aplikácie štandardov z oblasti prírodných vied a informatiky na ostatné oblasti; nedostatočne rozpracované merateľné ukazovatele; nedostatočne štrukturovaný a odôvodnený rozpočet; absencia diseminácie a precíznejšieho previazania na využitie v praxi; niektoré príliš zužujúce aktivity a výsledky (napr. pilotná verzia dvoch skupín kurzov); nejasná udržateľnosť projektu (ďalšie financovanie, ďalší zámer rozvoja)

Total points
47.00

Filter

Filter