Centrum profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov

Project name: Centrum profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov

University: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
21

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
29

Záverečný komentár a odporúčania

Vzhľadom na podmienky výzvy, ktorá stanovuje, že v tejto téme bude podporený iba jeden projekt a kvalitu ostatných projektov, neodporúčam podporiť predložený projektový zámer.

Total points
72.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
15

Záverečný komentár a odporúčania

Súlad projektu a dlhodobého zámeru univerzity nie je jednoznačne a konkrétne identifikovateľný. Aktivity sú identifikované do nie celkom logickej postupnosti bodov, pokojne ich mohlo byť menej (napr. spojiť aktivity 1+2 , 4+5 ). Z dokumentácie nie je úplne jasný vzorec výpočtu položiek EK napr. 610, 614.

Total points
43.00

Filter

Filter