STU-T6 Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Project name: STU-T6 Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov

University: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
14

Rozpočet projektu
5

Hodnota projektu
21

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt nedostatočne zdôvodňuje prepojenie na dlhodobý zámer (len všeobecnejšie konštatovania a nie komplexnejšie uchopenie, merateľné ukazovatele a pod.); projekt má veľmi všeobecné a široké zameranie, pričom jednotlivé aktivity sú popísané veľmi heslovito; nedostatočne uvedené merateľné ukazovatele; nedostatočne odôvodnený rozpočet (nie sú zrejmé výpočty a určenie súm)

Total points
43.00

Filter

Filter