ART 3 - Simulačné centrum - Multimediálne centrum so zameraním na produkciu, postprodukciu a prezentáciu umeleckej tvorby

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: ART 3 - Simulačné centrum - Multimediálne centrum so zameraním na produkciu, postprodukciu a prezentáciu umeleckej tvorby

University: Akadémia umení v Banskej Bystrici

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
19

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je naviazaný na dlhodobý zámer, a s tým súvisiacu aktualizáciu predmetov, resp. študijných programov, má dostatočne rozpracované merateľné ukazovatele. Na niektorých miestach však pôsobí nejasne vo vzťahu k integrácii už existujúcich technických riešení.

Total points
84.00

Filter

Filter