Podpora UMB pri implementácii HR Excellence in Research Award

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 2: Získanie značky HR Ecxellence in Research Award

Project name: Podpora UMB pri implementácii HR Excellence in Research Award

University: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
27

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
36

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má dostatočne uvedenú previazanosť na dlhodobý zámer, ktorý nadväzuje už na vykonané aktivity v tejto oblasti. Rovnako má projekt dostatočne štrukturovaný riešiteľský kolektív a popísanie rozdelenia úloh v tíme, jasné merateľné ukazovatele a stanovené ciele a dostatočne odôvodnený rozpočet.

Total points
88.00

Filter

Filter