Vybudovanie podporného centra určeného na realizáciu podporných služieb pre uchádzačov o štúdium a študentov Trnavskej univerzity v Trnave.

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Project name: Vybudovanie podporného centra určeného na realizáciu podporných služieb pre uchádzačov o štúdium a študentov Trnavskej univerzity v Trnave.

University: Trnavská univerzita v Trnave

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
8

Rozpočet projektu
6

Hodnota projektu
10

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je navrhnutý s veľmi malou finančnou hodnotou (5000), čo neumožňuje dostatočne stanoviť a posúdiť pridanú hodnotu; absentuje konkrétnejšie prepojenie na dlhodobý zámer; niektoré rozpočtové položky sa javia ako nadhodnotené ( napr. 1 000 eur stolička, 600 eur tulivak, regál 320, stolík k pohovke 120, nástenka 130)

Total points
29.00

Filter

Filter