EUBA na ceste k HR Award

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 2: Získanie značky HR Ecxellence in Research Award

Project name: EUBA na ceste k HR Award

University: Ekonomická univerzita v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
22

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
31

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má veľmi všeobecne zdôvodnené previazanie na dlhodobý zámer, pomerne jednostranne zameraný riešiteľský kolektív a veľmi všeobecne zadefinované merateľné ukazovatele.

Total points
70.00

Filter

Filter