STU T5- Co-working centrá a kvalitné služby nie len pre študentov

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: STU T5- Co-working centrá a kvalitné služby nie len pre študentov

University: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
9

Hodnota projektu
21

Záverečný komentár a odporúčania

previazanosť na dlhodobý zámer je veľmi všeobecná; projekt má s ohľadom na zámer budovania väčšieho počtu centier viacero nejasností (napr. sa predkladá s realizáciou na 1 rok a nie dôslednejšie zdôvodnená jeho následná udržateľnosť); absentujú reálne merateľné ukazovatele a dôslednejšie odôvodnenie rozpočtových položiek.

Total points
50.00

Filter

Filter