Modulárna výučba Umelej inteligencie v anglickom jazyku

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 7: Príprava a rozvoj výučby kurzov v anglickom jazyku so zameraním na umelú inteligenciu a kybernetiku vo forme "blended learning"

Project name: Modulárna výučba Umelej inteligencie v anglickom jazyku

University: Technická univerzita v Košiciach

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
8

Hodnota projektu
25

Záverečný komentár a odporúčania

projektu absentuje konkrétnejšie prepojenie na dlhodobý zámer; absentuje precíznejšie rozpracovanie aktivít, postupnosti krokov a koncepcie udržateľnosti; absentuje definovanie úloh riešiteľského kolektívu; absentuje dôslednejšie odôvodnenie rozpočtových položiek

Total points
55.00

Filter

Filter