Centrum Comeniana - informačné, poradenské a podporné centrum Univerzity Komenského v Bratislave

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Project name: Centrum Comeniana - informačné, poradenské a podporné centrum Univerzity Komenského v Bratislave

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
17

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt nadväzuje už na doteraz vykonané aktivity v minulosti; veľmi jasný a zreteľný projekt zameraný na 1 tému; koncept online platformy Centra Comeniana; jasné merateľné ukazovatele; odkaz na požiadavku vybudovania kariérneho centra v dlhodobom zámere – ale už v rokoch 2018-2019; rozpočet previazaný len na kapitálové výdavky – nejasnejšia udržateľnosť a realizácia ostatných aktivít - vysoká škola však uvádza, že to bude realizované v rámci vlastných personálnych kapacít

Total points
80.00

Filter

Filter