ULYSSEUS PLUS

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 1: Podpora aktivít vysokých škôl v Iniciatíve Európskych univerzít

Project name: ULYSSEUS PLUS

University: Technická univerzita v Košiciach

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
27

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
34

Záverečný komentár a odporúčania

projekt má dostatočne objasnené stanovenie a rozpracovanie jednotlivých aktivít a vhodne štrukturovaný riešiteľský kolektív. Absentujte detailnejšie rozpracovanie previazanosti na dlhodobý zámer, detailnejšie rozpracovanie merateľných ukazovateľov a prepojenosti riešiteľského kolektívu na jednotlivé aktivity.

Total points
82.00

Filter

Filter