Univerzitné Poradenské a Podporné Centrum na SPU v Nitre

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Project name: Univerzitné Poradenské a Podporné Centrum na SPU v Nitre

University: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
5

Hodnota projektu
18

Záverečný komentár a odporúčania

projekt má veľmi zovšeobecňujúce previazanie na dlhodobý zámer; projekt má len veľmi všeobecne zadefinované aktivity a zámer tém – nie je jasná realizovateľnosť a udržateľnosť, s čím súvisí aj nedostatočné nastavenie merateľných ukazovateľov (napr. aj nejasnosť stanovenia počtov študentov a riziko realizovateľnosti); nedostatočne štrukturovaný a objasnený rozpočet

Total points
42.00

Filter

Filter