CENTRUM PRE NEUROMARKETINGOVÝ VÝSKUM A STRATÉGIU

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: CENTRUM PRE NEUROMARKETINGOVÝ VÝSKUM A STRATÉGIU

University: Ekonomická univerzita v Bratislave

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
13

Rozpočet projektu
11

Hodnota projektu
15

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má veľmi zjednodušujúce zdovôdnenie previazania na dlhodobý zámer, nejasné uchopenie realizovateľnosti (napr. nejasnosť spolupráce s neurologickou klinikou Univerzitnej nemocnice v Bratislave), nerealistické naviazanie merateľných ukazovateľov. Projekt má skôr zameranie na výskum a vývoj a nie posilňovanie praktických zručností (určitého množstva) študentov.

Total points
42.00

Filter

Filter