Nadstavba centra klinických zručností - virtuálny pacient (evidence based medicine)

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Nadstavba centra klinických zručností - virtuálny pacient (evidence based medicine)

University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
19

Rozpočet projektu
9

Hodnota projektu
29

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má monotematické zameranie, avšak v niektorých oblastiach má menej konkrétne rozpracované aktivity (napr. nejasné uchopenie zmien predmetov a aplikácie softvéru), zjednodušujúci merateľný ukazovateľ a pri niektorých položkách nedostatočne odôvodnený výpočet rozpočtových položiek ( napr. keďže nie je jasné aký bude využívaný softvér, nie je zrejmé ako sa určila suma)

Total points
63.00

Filter

Filter