Rozvoj a inovácia simulačného prostredia TUKE v oblasti technických vied

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Rozvoj a inovácia simulačného prostredia TUKE v oblasti technických vied

University: Technická univerzita v Košiciach

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
23

Záverečný komentár a odporúčania

zovšeobecňujúce prepojenie na dlhodobý zámer; dostatočne štrukturovaný rozpočet, avšak niektoré aktivity sú veľmi nejasne stanovené a popísané (keďže sa predpokladá najskôr analýza a verifikovanie je nejasné stanovenie súm pri niektorých rozpočtových položkách)

Total points
60.00

Filter

Filter