Zvyšovanie kvality podporných služieb pre študentstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Project name: Zvyšovanie kvality podporných služieb pre študentstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

University: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
32

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt nadväzuje už na vykonané kroky a aktivity; má realisticky nastavené merateľné ukazovatele; realistický a zdôvodnený rozpočet; absentuje prepojenie na DZ; nedostatočne zdôvodnenie a objasnenie aktivity 2

Total points
73.00

Filter

Filter