Konzorcium U10+

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 4: Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl

Project name: Konzorcium U10+

University: Technická univerzita vo Zvolene

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
18

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má veľmi zjednodušujúci rozpočet, nejasnosť celkovej organizácie a manažmentu riadenia a koordinácie (10 x SWOT analýza - pričom sa predpokladá jedna ucelená), nižšiu zapojenosť odborných pracovníkov, a nedostatočne rozpracované merateľné ukazovatele.

Total points
52.00

Filter

Filter