Skvalitnenie simulačného prostredia ako facilitácia praktického vzdelávania a vytvorenie coworkingového centra na KU v Ružomberku

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Skvalitnenie simulačného prostredia ako facilitácia praktického vzdelávania a vytvorenie coworkingového centra na KU v Ružomberku

University: Katolícka univerzita v Ružomberku

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
11

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
24

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má veľmi všeobecné prepojenie s dlhodobým zámerom, logicky štrukturované aktivity, avšak viacero nejasne stanovených merateľných ukazovateľov, nejasnú reálnu zapojenosť, resp. dostupnosť pre študentov a pomerne úzky riešiteľský kolektív.

Total points
51.00

Filter

Filter