Vybudovanie Tele-medicínskeho simulačného centra pre vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Vybudovanie Tele-medicínskeho simulačného centra pre vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo

University: Trnavská univerzita v Trnave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je prepojený s dlhodobým zámerom, má logicky štrukturované aktivity, merateľné ukazovatele a rozpočet. Absentuje previazanie na merateľnú zapojenosť študentov.

Total points
80.00

Filter

Filter