Hybridné vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia a kybernetiky na UNIZA

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 7: Príprava a rozvoj výučby kurzov v anglickom jazyku so zameraním na umelú inteligenciu a kybernetiku vo forme "blended learning"

Project name: Hybridné vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia a kybernetiky na UNIZA

University: Žilinská univerzita v Žiline

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
32

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má všeobecné naviazanie na dlhodobý zámer; má dostatočne zadefinované merateľné ukazovatele a predpokladané zapojenie riešiteľského kolektívu; absentuje precíznejšie odôvodnenie rozpočtových položiek

Total points
74.00

Filter

Filter