Príprava a rozvoj výučby kurzov v anglickom jazyku so zameraním na umelú inteligenciu vo forme blended-learning

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 7: Príprava a rozvoj výučby kurzov v anglickom jazyku so zameraním na umelú inteligenciu a kybernetiku vo forme "blended learning"

Project name: Príprava a rozvoj výučby kurzov v anglickom jazyku so zameraním na umelú inteligenciu vo forme blended-learning

University: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
11

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má dostatočne rozpracovaný opis jednotlivých aktivít; predpokladá zapojenie odborníkov z praxe a zapojenie doktorandov; absentuje informácia o diseminácii; absentuje precíznejšie rozpracovanie a zdôvodnenie rozpočtových položiek

Total points
77.00

Filter

Filter