Univerzitná aliancia ENLIGHT – Európsky vzdelávací priestor bez bariér

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 1: Podpora aktivít vysokých škôl v Iniciatíve Európskych univerzít

Project name: Univerzitná aliancia ENLIGHT – Európsky vzdelávací priestor bez bariér

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
21

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má zrozumiteľne stanovený riešiteľský kolektív, avšak nedostatočne zdôvodňuje naviazanosť na dlhodobý zámer. Absentuje detailnejšie rozpracovanie jednotlivých aktivít a merateľných ukazovateľov, štrukturovanie a odôvodnenenie jednotlivých položiek rozpočtu, vrátane nepriamych výdavkov.

Total points
74.00

Filter

Filter