Zlepšovanie praktických zručností študentov TnUNI prostredníctvom vytvorenia simulačného a coworkingového centra

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Zlepšovanie praktických zručností študentov TnUNI prostredníctvom vytvorenia simulačného a coworkingového centra

University: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
16

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
21

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má veľmi zovšeobecňujúcu previazanosť na dlhodobý zámer, pri niektorých aktivitách (napr. coworking) je nejasné prepojenie na zapojenie študentov, resp. spoluprácu s externým prostredím a reálna udržatelnosť projektu.

Total points
51.00

Filter

Filter