HRS4R na STU

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 2: Získanie značky HR Ecxellence in Research Award

Project name: HRS4R na STU

University: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt nadväzuje už na vykonané aktivity (2019 + GAP analýza), absentuje však dôslednejšie previazanie na dlhodobý zámer. Riešiteľský kolektív je veľmi široký, nie sú jednoznačne objasnené úlohy členov r. kolektívu, čo môže byť ťažšie na koordináciu. Niektoré rozpočtové položky nie sú dostatočne zdôvodnené.

Total points
71.00

Filter

Filter