Podpora vytvárania simulačných centier Prešovskej univerzity

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Podpora vytvárania simulačných centier Prešovskej univerzity

University: Prešovská univerzita v Prešove

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
0

Konzistentnosť projektu
0

Rozpočet projektu
0

Hodnota projektu
0

Záverečný komentár a odporúčania

projekt nespĺňa požiadavku obmedzenia rozpočtu na 200 000 euro.

Total points
0.00

Filter

Filter