Implementácia jednotnej správy identít a rozvoj sieťovej IT infraštruktúry Ekonomickej univerzity v Bratislave

Basic informations

Thematic area: 2016.3. Všeobecná

Project name: Implementácia jednotnej správy identít a rozvoj sieťovej IT infraštruktúry Ekonomickej univerzity v Bratislave

University: Ekonomická univerzita v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 155 424,00

Filter

Filter