Modernizácia a integrácia univerzitných informačných systémov Trnavskej univerzity v Trnave

Basic informations

Thematic area: 2016.3. Všeobecná

Project name: Modernizácia a integrácia univerzitných informačných systémov Trnavskej univerzity v Trnave

University: Trnavská univerzita v Trnave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 502 000,00

Filter

Filter