Inovácia a optimalizácia sieťovej infraštruktúry a univerzitného dátového centra

Basic informations

Thematic area: 2016.3. Všeobecná

Project name: Inovácia a optimalizácia sieťovej infraštruktúry a univerzitného dátového centra

University: Žilinská univerzita v Žiline

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 267 989,00

Filter

Filter