Rozvoj a skvalitňovanie e-služieb a poradenstva na univerzite

Basic informations

Thematic area: 2016.3. Všeobecná

Project name: Rozvoj a skvalitňovanie e-služieb a poradenstva na univerzite

University: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 258 000,00

Filter

Filter