Centralizovanie a zefektívnenie poradenstva pre študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Basic informations

Thematic area: 2016.3. Všeobecná

Project name: Centralizovanie a zefektívnenie poradenstva pre študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

University: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 180 000,00

Filter

Filter