infekčné choroby zvierat

Detail of the study program

Code: 104003
UIPŠ code: 4322V02
University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Faculty:
Place of study:
Authorized places of study:
Form of study: denná
Level of study: 3.
Title: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Length of study: 4
Field of study: veterinárske lekárstvo
Languages of provision: anglický jazyk
Professionally oriented: no
Common study program: no
The study program was derived from the study program: 12240
First Accreditation: 18.11.2015
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Date of last issued decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18852/46465:3-15A0

Study program offer

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Date of decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18852/46465:3-15A0
Decision text: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Date of validity: 18.11.2015
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:
University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Faculty:
Study program: infekčné choroby zvierat
Field of study: infekčné a parazitárne choroby zvierat
Field of study:
Place of study:
Authorized places of study:

Back