Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 30.11.2017
Event location: Burčianska/A, Trnava
Organizer: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Fakulta veřejných politik SLU v Opavě
Professional sponsor of event: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Fakulta veřejných politik SLU v Opavě
Link to conference site: http://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/16485/
Keywords: verejná správa politológia sociálne služby
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre akademickú prezentáciu a diskusiudoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov o aktuálnych trendoch v oblasti verejnej správy, politológie a sociálnych služieb nielen v domácom, ale aj európskom priestore.

Topic circuits

Ponúkame Vám možnosť aktívnej účasti v nasledujúcich tematických paneloch:

• verejná správa

• politológia

• sociálne služby

Next information

Organizačné pokyny:

Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenia prihlasovaciehoformulára.

Termín pre vyplnenie elektronickej prihlášky spolu s názvom príspevku a abstraktom v rozsahu 150 slov: 30. október 2017.

Výška konferenčného poplatku je 20 €

Úhrada konferenčného poplatku je zrealizovaná priamo na mieste.

Účastníci konferencie majú na prezentáciu svojho príspevku k dispozícii počítač a dataprojektor.

Last update: 29.09.2017 12:12

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event