Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 30.11.2017
Miesto podujatia: Burčianska/A, Trnava
Usporiadateľ: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Fakulta veřejných politik SLU v Opavě
Odborný gestor podujatia: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Fakulta veřejných politik SLU v Opavě
Odkaz na stránku konferencie: http://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/16485/
Kľúčové slová: verejná správa politológia sociálne služby
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre akademickú prezentáciu a diskusiudoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov o aktuálnych trendoch v oblasti verejnej správy, politológie a sociálnych služieb nielen v domácom, ale aj európskom priestore.

Tématické okruhy

Ponúkame Vám možnosť aktívnej účasti v nasledujúcich tematických paneloch:

• verejná správa

• politológia

• sociálne služby

Ďalšie informácie

Organizačné pokyny:

Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenia prihlasovaciehoformulára.

Termín pre vyplnenie elektronickej prihlášky spolu s názvom príspevku a abstraktom v rozsahu 150 slov: 30. október 2017.

Výška konferenčného poplatku je 20 €

Úhrada konferenčného poplatku je zrealizovaná priamo na mieste.

Účastníci konferencie majú na prezentáciu svojho príspevku k dispozícii počítač a dataprojektor.

Posledná aktualizácia: 29.09.2017 12:12

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie