Innovations, Planning and Quality of Social Services in Community

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 05.05.2011
Event location: Pedagogická fakulta KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Organizer: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied, Katedra verejnej správy a práva
Professional sponsor of event: doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD. m. prof. KU; prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.; doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.; PaedDr. Miroslav Pilát, PhD. (ČR)
Link to conference site: http://www.pf.ku.sk
Keywords: social services community planning quality management system
Working languages: Slovak
Czech
English
German
Polish
Russian

The main objective

Prezentovať najnovšie poznatky z oblasti sociálnych služieb, komunitného plánovania a implementácie manažérskych systémov kvality do zariadení sociálnych služieb.

Topic circuits

  • Moderné nástroje v systéme sociálnej pomoci
  • Komunitné plánovanie a koncepcie rozvoja sociálnych služieb
  • Manažérske systémy kvality a štandardy kvality v sociálnych službách

Next information

Záštitu nad konferenciou prevzali doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. m. prof. KU, dekan PF KU v Ružomberku, a PaedDr. Ján Pavlík, primátor mesta Ružomberok.

Registrácia účastn

Information about the event entered:
Mgr. Daniel Markovič, PhD. (daniel.markovic@ku.sk)
Last update: 25.04.2011 16:59

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event