Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb v komunite

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 05.05.2011
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Usporiadateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied, Katedra verejnej správy a práva
Odborný gestor podujatia: doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD. m. prof. KU; prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.; doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.; PaedDr. Miroslav Pilát, PhD. (ČR)
Odkaz na stránku konferencie: http://www.pf.ku.sk
Kľúčové slová: sociálne služby komunitné plánovanie manažérske systémy kvality
Rokovací jazyk: Slovenský
Český
Anglický
Nemecký
Poľský
Ruský

Hlavný cieľ

Prezentovať najnovšie poznatky z oblasti sociálnych služieb, komunitného plánovania a implementácie manažérskych systémov kvality do zariadení sociálnych služieb.

Tématické okruhy

  • Moderné nástroje v systéme sociálnej pomoci
  • Komunitné plánovanie a koncepcie rozvoja sociálnych služieb
  • Manažérske systémy kvality a štandardy kvality v sociálnych službách

Ďalšie informácie

Záštitu nad konferenciou prevzali doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. m. prof. KU, dekan PF KU v Ružomberku, a PaedDr. Ján Pavlík, primátor mesta Ružomberok.

Registrácia účastn

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Daniel Markovič, PhD. (daniel.markovic@ku.sk)
Posledná aktualizácia: 25.04.2011 16:59

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie