Current issues of criminal law in theory and practice

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 20.03.2018
Event location: Akadémia PZ v Bratislave, Sklabinská 1, Bratislava
Organizer: Katedra trestného práva, Akadémia PZ v Bratislave
Professional sponsor of event: doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD.
Link to conference site: http://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-trestneho-prava/vedecko-vyskumna-cinnost
Keywords: criminal law substantive criminal law procedural criminal law the Criminal Code the Code of Criminal Procedure
Working languages: Czech
Polish
Slovak

The main objective

Hlavným cieľom tejto už tradičnej interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je analýza doktrinálnych, interpretačných a aplikačných problémov súčasnej trestnoprávnej teórie a praxe. Ambíciou konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu poznatkov z oblastí trestného práva  hmotného a trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom. Súčasťou konferencie je tiež výmena poznatkov z riešenia vedeckovýskumných úloh v predmetnej oblasti, ako aj rozvinutie interdisciplinárnej diskusie týkajúcej sa aktuálneho stavu trestného práva a súvisiacich odborov.

Topic circuits

  • trestné právo hmotné
  • trestné právo procesné

Next information

Prihlasovanie sa na konferenciu je možné do 20.2.2018.

Príspevok je potrebné zaslať na e-mailovú adresu konfktp@akademiapz.sk najneskôr do dátumu konania konferencie.

Konferenčný poplatok je stanovený na 10 €.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke podujatia, alebo prostredníctvom e-mailu konfktp@akademiapz.sk.

Last update: 18.12.2017 10:49

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event